44% osób 65+ ma trudności w wykonywaniu codziennych czynności i potrzebuje wsparcia drugiej osoby

44% osób 65+ ma trudności w wykonywaniu codziennych czynności i potrzebuje wsparcia drugiej osoby

34% osób w wieku 75+ żyje samotnie

34% osób w wieku 75+ żyje samotnie

45 dni wynosi czas oczekiwania na hospicjum. Bez pomocy umiera w cierpieniu co trzecia osoba czekająca na hospicjum stacjonarne i co szósta na hospicjum domowe

45 dni wynosi czas oczekiwania na hospicjum. Bez pomocy umiera w cierpieniu co trzecia osoba czekająca na hospicjum stacjonarne i co szósta na hospicjum domowe

Jak wspieramy seniorów

Osoby starsze potrzebują wsparcia, a potrzeba ta nasila się w miarę postępowania niesamodzielności, będącej skutkiem przewlekłej choroby lub niepełnosprawności.

 

Fundacja „W Trosce o Życie” na długo przed tym jak zaczęto w Polsce mówić o deinstytucjonalizacji usług opiekuńczych i zdrowotnych, czuła, że dom jest najlepszym miejscem do tego by osoba chora, cierpiąca czuła się lepiej i wracała do samodzielności. Własne kąty, twarze rodziny i sąsiadów dają nam poczucie bezpieczeństwa, przynależności i ciągłości naszego życia.

 

Dlatego Fundacja od początku swojego istnienia, tj. od 2009 r. robi wszystko by wspierać i poprawiać jakość życia osób nieuleczalnie chorych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych w ich miejscach zamieszkania.

Dlaczego wspieramy seniorów?


  • blisko 10 mln Polaków to osoby starsze (25,6% społeczeństwa)
  • 19,2% osób 65+ (co piąta) jest zagrożonych w Polsce ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
  • 44% osób 65+ ma trudności w wykonywaniu codziennych czynności i potrzebuje wsparcia drugiej osoby
  • 34% osób w wieku 75+ żyje samotnie
  • 1 461,72 zł brutto to przeciętna emerytura wypłacana z KRUS
  • ok. 1 mln osób starszych w Polsce żyje za mniej niż 1 500 zł brutto miesięcznie
  • 45 dni to czas oczekiwania na hospicjum
  • bez pomocy umiera w cierpieniu co trzecia osoba czekająca na hospicjum stacjonarne i co szósta na hospicjum domowe

Co robimy dzięki Twojemu wsparciu?

Zapewniamy regularną opiekę w domach oraz w dziennych placówkach.

Zapewniamy dostęp do specjalistycznych usług: pielęgniarskich, psychologicznych i rehabilitacyjnych.

Najbardziej potrzebującym zapewniamy opiekę paliatywną i hospicyjną.

Gwarantujemy stały kontakt z wolontariuszami i sąsiadami.

Sprawiamy, że seniorzy poczują się zauważeni, zaopiekowani i obdarzeni troską.

Sprawiamy, że otrzymują pomoc w nagłych sytuacjach.

Nasi partnerzy