1

PRZYPOMNIENIE O REALIZACJI PROJEKTU W TROSCE O SENIORÓW

Fundacja W TROSCE O ŻYCIE przypomina o możliwości zgłaszania się do projektu „W trosce o seniorów –zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w powiecie brzozowskim”, numer projektu: RPPK.08.03.00-18-0062/22.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Projekt skierowany jest do 50 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, osób starszych powyżej 60 roku życia zamieszkujących na terenie powiatu brzozowskiego. Świadczenie usług – usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych- w ramach projektu będzie się odbywać w miejscu zamieszkania uczestników projektu, czyli osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

W momencie zwolnienia się wolnych miejsc, opieką będą obejmowane kolejne osoby, które zgłoszą swoją chęć uczestnictwa oraz spełnią warunki rekrutacji.

Wszystkie niezbędne informacje ora załączniki znajdują się TUTAJ

Komentarze

Brak komentarzy

Powrót