1

Trwa realizacja projektu „W Trosce o Seniorów”

Fundacja W TROSCE O ŻYCIE realizuje projekt „W trosce o seniorów – zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w powiecie brzozowskim”, numer projektu: RPPK.08.03.00-18-0062/22.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Projekt skierowany jest do 50 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, osób starszych powyżej 60 roku życia zamieszkujących na terenie powiatu brzozowskiego. Świadczenie usług – usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych- w ramach projektu
będzie się odbywać w miejscu zamieszkania uczestników projektu, czyli osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Projekt skierowany jest do kobiet i mężczyzn również z niepełnosprawnościami. W celu likwidacji barier i równego traktowania po zgłoszeniu jest możliwość aby personel projektu dotarł do miejsca zamieszkania osób chętnych w celu przyjęcia dokumentów rekrutacyjnych.

Szczegółowe informacje  pod numerem telefonu 134343122.

Komentarze

Brak komentarzy

Powrót