Historia

13

lat działa Fundacja

1975

osobom pomogliśmy

109

osób wspiera naszych podopiecznych

Fundacja “W Trosce o Życie” została założona w 2009 r. ale jej historia zaczyna się kilka lat wcześniej, wraz z utworzeniem przez obecną prezes Fundacji Jolantę Leń – Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Domowa Opieka Paliatywna Dar-Med.

NZOZ podpisuje pierwszy kontrakt na świadczenie usług hospicjum domowego i opieki długoterminowej dla dorosłych w 2005 r. W 2006 r. podpisuje umowę z NFZ na świadczenie usług hospicjum domowego i opieki długoterminowej dla dzieci.

Szybko okazało się, że podopiecznym NZOZ potrzebna jest nie tylko pomoc medyczna, ale również materialna i finansowa oraz wsparcie duchowe.

Chore i cierpiące osoby starsze i dzieci, często były bardzo zaniedbane, one i ich rodziny żyły w ubóstwie. Cierpiały również z powodu samotności, izolacji społecznej. Stąd zrodził się pomysł organizacji dla nich zbiórek, Mikołajek, Dnia Dziecka, przy czym świadomość społeczna na temat idei hospicyjnej była wówczas żadna.

Dlatego przed rozpoczęciem zbiórek, organizacji pomocy materialnej i finansowej dla osób przebywających w hospicjach konieczne było rozpropagowanie idei hospicyjnej, podjęcie działań edukacyjnych zwracających uwagę społeczeństwa na osoby chore i cierpiące.

Działania te wykraczały poza działania NZOZ Dar-Med., stąd w 2009 r. powstaje Fundacja „W Trosce o Życie”.