Misja, wizja i wartości


Misją Fundacji jest:

 1. polepszenie jakości życia osób niesamodzielnych i ich rodzin,
 2. zwiększenie świadomości i wiedzy rodzin oraz lokalnej społeczności na temat opieki nad osobami niesamodzielnymi.

 

Wizją Fundacji jest odpowiedzialna rodzina i empatyczna społeczność, która troszczy się o osoby niesamodzielne, ich godność, dobro i przynależność do wspólnoty.

Wartości jakimi kieruje się Fundacja:

 • odpowiedzialność (za drugą osobę)
  Wzięcie odpowiedzialności za stan drugiej osoby dzięki profesjonalnie i rzetelnie przygotowanemu zespołowi pracowników i pracowniczek Fundacji. Przyjęcie na siebie obowiązku zadbania o osobę potrzebującą.
 • bezpieczeństwo (zapewnienie jego poczucia potrzebującym)
  Konsekwentna i profesjonalna realizacja określonego schematu działania, który wpływa na poprawę jakości życia podopiecznych Fundacji. Gotowość do opieki, dyspozycyjność, możliwość kontaktu, służenie radą. Poczucie bycia zaopiekowanym. Pewność, że pomoc przyjdzie na czas.
 • troska
  To działania mające na celu poprawę jakości życia osób potrzebujących zarówno w sensie fizycznym, jak i mentalnym. Dbałość o dobro podopiecznych.
 • empatia
  Wrażliwość i wczuwanie się w rolę podopiecznego, współodczuwanie i zrozumienie jego potrzeb. To również szacunek dla osób potrzebujących wsparcia i chęć niesienia całkowicie bezinteresownej pomocy.
 • solidarność
  Współodpowiedzialność za niesienie pomocy osobom niesamodzielnym, z niepełnosprawnościami i chorym wobec ich rodzin i członków zespołu Fundacji.
 • zaufanie
  Wiara w rzetelność intencji i poczynań, dyskrecję poprzez jakość świadczonych usług na rzecz osób potrzebujących. Przekonanie osób podopiecznych do proponowanych i podejmowanych działań przez Fundację.