1

Nabór do programu ,,Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami”- edycja 2023

Fundacja W TROSCE O ŻYCIE ogłasza nabór chętnych do wsparcia z programu ,,Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami”- edycja 2023

 

Cel Programu:

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

–  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

– osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość udzielenia doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie czasowe odciążenie  od codziennych obowiązków łączących  się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Aby zgłosić się do udziału w programie należy złożyć dokumenty w biurze Fundacji w Brzozowie przy ul. Mickiewicza 14, bądź wysłać pocztą na adres „FUNDACJA W TROSCE O ŻYCIE”, 36-200 BRZOZÓW, ul. RZESZOWSKA 14 (dopisek OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2023).

 

 

WAŻNE: Informujemy, iż ze względu na duży napływ wniosków, wstrzymujemy nabór do opieki wytchnieniowej dla dzieci z niepełnosprawnością.

 

PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOKUMENTY JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ:

ZALACZNIK-NR-3-DO-PROGRAMU-OW-NGO-2023-1668678112

ZALACZNIK-NR-5-DO-PROGRAMU-OW-NGO-2023-1668678117

ZALACZNIK-NR-6-DO-PROGRAMU-KLAUZULA-RODO-OW-NGO-1668678120

 

ZE SZCZEGÓŁAMI PROGRAMU MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ KLIKAJAC PONIŻSZY LINK:

Program-OW-NGO-2023V.-4.11.2022-1668678083

 

 

FUNDACJA W TROSCE O ŻYCIE REALIZUJE USŁUGI OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ DZIENNEJ DLA OSÓB DOROSŁYCH WYŁĄCZNIE W OŚRODKU POBYTU DZIENNEGO

 

 

Komentarze

Brak komentarzy

Powrót