1

Ogłoszenie naboru do projektu „W TROSCE O SENIORÓW”

Fundacja W TROSCE O ŻYCIE ogłasza nabór do projektu

„W trosce o seniorów – zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w powiecie brzozowskim”, numer projektu: RPPK.08.03.00-18-0062/22.

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Projekt skierowany jest do 50 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, osób starszych powyżej 60 roku życia zamieszkujących na terenie powiatu brzozowskiego. Świadczenie usług – usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych- w ramach projektu będzie się odbywać w miejscu zamieszkania uczestników projektu, czyli osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

W związku z koniecznością pilnego uruchomienia projektu ustala się dwa terminy rekrutacji:

I Nabór uczestników trwa od 02.01.2023 r. do 08.01.2023 r.

                                            II Nabór uczestników trwa od 09.01.2023 r. do 31.01.2023 r.

 

Poniżej znajdują się niezbędne dokumenty jakie należy złożyć w siedzibie Fundacji, aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym:

 

https://wtrosce.org.pl/wp-content/uploads/2023/01/FORMULARZ-REKRUTACYJNY.pdf

 

https://wtrosce.org.pl/wp-content/uploads/2023/01/zal-1-kwalifikacja-lekarska.pdf

 

https://wtrosce.org.pl/wp-content/uploads/2023/01/zal-2-POPZ.pdf

 

https://wtrosce.org.pl/wp-content/uploads/2023/01/zal-3-wykluczenie.pdf

 

 

 

Komentarze

Brak komentarzy

Powrót