1

OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2024-ROZPOCZYNAMY PROGRAM

Fundacja W TROSCE O ŻYCIE ogłasza nabór chętnych do wsparcia z programu ,,Opieka Wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami”- edycja 2024

 

Cel Programu:

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

–  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

– osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość udzielenia doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie czasowe odciążenie  od codziennych obowiązków łączących  się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Aby zgłosić się do udziału w programie należy złożyć dokumenty w biurze Fundacji w Brzozowie przy ul. Mickiewicza 14, bądź wysłać pocztą na adres „FUNDACJA W TROSCE O ŻYCIE”, 36-200 BRZOZÓW, ul. RZESZOWSKA 14 (dopisek OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2024).

PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOKUMENTY JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ:

https://wtrosce.org.pl/wp-content/uploads/2024/04/zalacznik-nr-1-do-programu-ow-ngo-2024-karta-zgloszenia-do-programu-1700483953-1.docx

https://wtrosce.org.pl/wp-content/uploads/2024/04/zalacznik-nr-12-do-programu-ow-ngo-2024-klauzula-rodo-1700483978.docx

ZE SZCZEGÓŁAMI PROGRAMU MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ KLIKAJAC PONIŻSZY LINK:

https://wtrosce.org.pl/wp-content/uploads/2024/04/program-ow-ngo-edycja-2024-1700483949.pdf

Komentarze

Brak komentarzy

Powrót