Pomoc sąsiedzka


Rosnąca liczba osób starszych zwiększa zapotrzebowanie na opiekunów osób starszych. Pomimo coraz lepszych warunków zatrudnienia opiekunów osób starszych ich liczba nie rośnie tak szybko jak liczba seniorów potrzebujących wsparcia. Stąd konieczne jest obudzenie w społeczności wrażliwości na los osób starszych i gotowości do niesienia im pomocy przez osoby z lokalnej społeczności.
W ramach pomocy sąsiedzkiej organizujemy i motywujemy grupy sąsiadów gotowych do niesienia pomocy w nagłych sytuacjach i przy drobnych pracach związanych z utrzymaniem domów osobom niesamodzielnym z ich miejscowości, wsi, ulicy czy bloku.
Poszukujemy i szkolimy również wolontariuszy gotowych do spędzania czasu z seniorami (zakupy, spacery, wizyty w urzędach i instytucjach kultury).

Pomóż nam budować wrażliwą społeczność!

Wesprzyj działania koordynatorów pomocy sąsiedzkiej