„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023 – NABÓR WNIOSKÓW
„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023 – NABÓR WNIOSKÓW
Status projektu: W trakcie realizacji

Osoba odpowiedzialna za projekt:

Jolanta Leń

,,Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami”- edycja 2023
,,Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami”- edycja 2023
Status projektu: W trakcie realizacji

Osoba odpowiedzialna za projekt:

Jolanta Leń

W trosce o seniorów - zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w powiecie brzozowskim

W trosce o seniorów – zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w powiecie brzozowskim

Status projektu: W trakcie realizacji

Osoba odpowiedzialna za projekt:

Jolanta Leń

Dzienny Dom Pobytu w Rakowej

Dzienny Dom Pobytu w Rakowej

Status projektu: W trakcie realizacji

Osoba odpowiedzialna za projekt:

Jolanta Leń

Dzienny Dom Pobytu w Brzozowie „Centrum wsparcia osób niesamodzielnych"

Dzienny Dom Pobytu w Brzozowie „Centrum wsparcia osób niesamodzielnych”

Status projektu: W trakcie realizacji

Osoba odpowiedzialna za projekt:

Jolanta Leń

Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościam

Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościam

Status projektu: Zakończony

Osoba odpowiedzialna za projekt:

Mariusz Leń