Dzienny Dom Pobytu w Brzozowie „Centrum wsparcia osób niesamodzielnych”

Dzienny Dom Pobytu w Brzozowie „Centrum wsparcia osób niesamodzielnych”

 

Dzienny Dom Pobytu w Brzozowie „Centrum wsparcia dla osób niesamodzielnych” projekt realizowany z myślą o wsparciu seniorów i ich rodzin w okresie od 01.03.2018 do 31.05.2020 r. z późniejszą kontynuacją do 31.10.2022.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych, teleopieki oraz poprawa funkcjonowania osób starszych/ niesamodzielnych mieszkających na terenie miasta i gminy Brzozów.

W trakcie realizacji projektu Fundacja „W Trosce o Życie” świadczy usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne osobom niesamodzielnym, w tym niepełnosprawnym pochodzącym z terenu miasta i gminy Brzozów. Uczestnicy projektu objęci są również wsparciem specjalistów takich jak: psycholog, fizjoterapeuta, dietetyk, prawnik, teatrolog, plastyk. Uczestnicy projektu mają zapewniony posiłek i dojazd. W projekcie początkowo brało udział 24 osoby z niepełnosprawnościami z późniejszym zwiększeniem liczebności do 30 osób.

Dodatkowo projekt zakłada realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania i teleopieki dla 20 osób w okresie 01.06.2020 – 31.10.2022.

Grupa docelowa to 74 osoby (w tym 48 kobiet i 26 mężczyzn) os. Starsze, mieszkające na terenie miasta i gminy Brzozów (woj. Podkarpackie) potrzebujące wsparcia w codziennym życiu. Są to osoby które ze względu na wiek lub stan zdrowia wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożliwością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

DDP został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i doposażony
w niezbędne meble, nowoczesny sprzęt AGD, RTV, sprzęt elektroniczny, urządzenia
do prowadzenia zajęć rekreacyjno- sportowych. Aranżacja wnętrza nawiązująca do tradycji ludowych została zaprojektowana z myślą o dobrym samopoczuciu uczestników projektu, którzy pod poniedziałku do piątku w godzinach od 8- 16-tej przebywają w DDP pod fachową opieką personelu i aktywnie uczestniczą w różnych formach wsparcia mi.: w warsztatach terapii zajęciowej, warsztatach kulinarnych, muzykoterapii, ćwiczeniach usprawniających.

DDP jest miejscem, gdzie osoby starsze/ niesamodzielne mogą godnie bezpiecznie spędzić czas, rozwijać swoje zainteresowania i predyspozycje, nabywać nową wiedzą i nowe umiejętności (np. uczyć się obsługi komputera i korzystania z Internetu ze wsparciem młodych wolontariuszy – uczniów brzozowskich szkół), także odpoczywać w sali wyciszeń na wygodnych fotelach i kanapach.

Formularze rekrutacyjne można składać w biurze Fundacji w Brzozowie przy ul. Mickiewicza 14.

Do pobrania

 

Pobyt w DDP Brzozów zadanie 1 – opieka w DDP

 

FORMULARZ DANE OSOBOWE DEKLARACJA

załącznik nr 1A – Formularz rekrutacyjny do DDP-1

załącznik nr 2A -Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do udziału w Projekcie

załącznik nr 3A – Oświadczenie o doświadczeniu wielokrotnego wykluczenia

załącznik nr 4A – Oświadczenie o korzystaniu z PO PŻ

Zgoda współpracy rodziny na transport -Brzozów

 

Pobyt w DDP Brzozów zadanie 2 – opieka w miejscu zamieszkania

 

załącznik nr 1C – Formularz rekrutacyjny do DDP.doc

załącznik nr 2B -Zaświadczenie lekarskie -_zalecenie korzystania ze wsparcia i brak_przeciwskacań

załącznik nr 3B – Oświadczenie o doświadczeniu wielokrotnego wykluczenia

załącznik nr 4B – Oświadczenie o korzystaniu z PO PŻ

załącznik nr 5B – Oświadczenie o korzystaniu z pielęgniarskiej opieki środowiskowej(1)

 

„Dzienny Dom Pobytu w Brzozowie” powstał w ramach realizowanego projektu o tym samym tytule i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 20120, Oś priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działania 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Powrót