1

Skalowanie innowacji społecznej Opieka domowa na terenach wiejskich

Projekt grantowy:

Skalowanie innowacji społecznej Opieka domowa na terenach wiejskich, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizowanego w partnerstwie:

  1. Lider: Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Białymstoku, ul. Modlińska 6 lok. U3, 15-066 Białystok, NIP 966-141-66-76, REGON 050863682,
  2. Partner 1: Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza z siedzibą w Michałowie, ul. Szkolna 20, 16-050 Michałowo, NIP 701-018-97-93, REGON 141854632,
  3. Partner 2: Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 40, 04-386 Warszawa

Skalowanie innowacji społecznej Opieka domowa na terenach wiejskich realizowane przez FUNDACJĘ „W TROSCE O ŻYCIE” z siedzibą ul. RZESZOWSKA, nr 14, 36-­200 BRZOZÓW, REGON: 180403422, NIP: 6861658684

Planowane efekty:

Poprawa jakości życia u 9 osób chorych z terenów wiejskich objętych programem, jak również wdrożenie i rozszerzenie działalności z zakresu opieki domowej nad osobami chorymi oraz włączenie opiekunów w opiekę domową tak aby wspierali specjalistów.

Cele:

Celem nadrzędnym realizacji jest świadczenie kompleksowych usług społecznych i zdrowotnych świadczonych, przy udziale rodziny lub innego opiekuna, w domu osób chorujących na nieuleczalne, postępujące, ograniczające życie choroby, a w przypadku tych osób nie jest prowadzone leczenie przyczynowe. Jej celem jest poprawa jakości życia osób chorych..

 

Osoby te zostały zdefiniowane na podstawie następujących kryteriów: wiek, stan zdrowia, potrzeby socjalne, sytuacja ekonomiczna i rodzinna, dostęp do komunikacji, dostęp do opieki POZ.

 

W skład zespołu hospicjum domowego wchodzą: lekarz, pielęgniarka, opiekun, psycholog, fizjoterapeuta oraz koordynator zespołu opieki domowej.

Termin realizacji: od 01.11.2022 do 30.06.2023

Kwalifikacja odbywać będzie się podczas pierwszej wizyty lekarza. Na pierwszej wizycie u pacjenta lekarz z zespołu dokona pogłębionego wywiadu i podejmie decyzję o zakwalifikowaniu do programu. Do udziału w programie może również zakwalifikować lekarz rodzinny, który zna sytuację swojego pacjenta.

Wartość grantu /wkład Funduszy Europejskich: 100.000,00 zł

Komentarze

Brak komentarzy

Powrót