1

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie „W trosce o seniorów”

      Fundacja „W Trosce o Życie” w okresie od 01.10.2022 r. do 31.12.2023 r. realizuje projekt pn. „W trosce o seniorów – zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w powiecie brzozowskim”, numer projektu: RPPK.08.03.00-18-0062/22.

 

    Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

 

Wartość całkowita projektu wynosi: 850 200,00 zł.

Kwota dofinansowania projektu wynosi: 762 563,75 zł, z czego:

ze środków europejskich: 722 670,00 zł

z budżetu państwa: 39 893,75 zł.

 

    Projekt skierowany jest do 50 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, osób starszych powyżej 60 roku życia zamieszkujących na terenie powiatu brzozowskiego. Świadczenie usług – usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych- w ramach projektu będzie się odbywać w miejscu zamieszkania uczestników projektu, czyli osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

 

SZCZEGÓŁOWY HARMNOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA

 

 

Komentarze

Brak komentarzy

Powrót