Usługi opiekuńcze w domach


Fundacja realizuje usługi opiekuńcze w domach niesamodzielnych osób starszych. Usługi opiekuńcze obejmują działania wspierające seniorów w miejscu ich zamieszkania i dotyczą pomocy w czynnościach życia codziennego, tj. np.:

  • czynności związanych z dostarczaniem produktów żywnościowych,
  • przygotowaniem lub dostarczaniem posiłków,
  • pomocy w spożywaniu posiłków i karmieniu,
  • zapewnienie higieniczny osobistej (pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, itp.)
  • czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymywanie porządku i czystości w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej i ręczników,
  • dokonywanie niezbędnych zakupów.

Opiekunowie pomagają w regulowaniu opłat, załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych.

Pomóż nam zapewnić seniorom regularne wsparcie!

 

Podaruj seniorowi godzinę opieki