Usługi pielęgniarskie w domach


Usługi pielęgniarskie w domach świadczone są w ramach opieki hospicyjnej, opieki długoterminowej oraz specjalistycznych usług opiekuńczych. W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach usług pielęgniarskich zapewniamy:

  • pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
  • uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich,
  • badań diagnostycznych,
  • pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
  • pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmianę opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,
  • pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
  • pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych.

Świadczenia pielęgniarskie realizowane są we współpracy z lekarzami POZ oraz specjalistami zatrudnionymi w hospicjum i obejmują działania dotyczące realizacji zleceń lekarskim a także w szerokim stopniu weryfikacji i realizacji potrzeb zdrowotnych pacjentów oraz ich indywidualnych planów opieki. Istotną kwestią usług pielęgniarskich jest edukowanie pacjentów i ich rodzin w kwestiach prozdrowotnych.

Pomóż nam zapewnić potrzebującym opiekę pielęgniarską!

Podaruj seniorom opiekę pielęgniarską