Usługi w dziennych placówkach


Dzienne domy opieki zlokalizowane w Brzozowie i w Rakowej gm. Tyrawa Wołoska realizują program opieki dla osób niesamodzielnych w ramach pobytu dziennego. Zapewniony jest transport, wyżywienie, rehabilitacja, zajęcia usprawniające i rekreacyjne. Dzienne domy opieki otwarte są dla seniorów we wszystkie dni robocze. Dla uczestników dziennych domów pobytu organizowane są imprezy okolicznościowe, świąteczne oraz wspólne wycieczki integracyjne.

Pomóż nam zapewnić seniorom drugi dom!

Podaruj dzień w Dziennym Domu Pobytu