1

„Wprowadzenie innowacyjnej produkcji piekarniczej i ciastkarskiej w Starej Piekarni”

17 stycznia 2022 roku „Fundacja w Trosce o Życie” podpisała umowę dotacji z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego i prowadzi projekt – operację pt.: „Wprowadzenie innowacyjnej produkcji piekarniczej i ciastkarskiej w Starej Piekarni – Fundacji W Trosce o Życie”. Operacja mająca na celu rozwój działalności, poprzez wprowadzenie na rynek nowych produktów oraz uzyskanie dodatniego bilansu energetycznego, a także wzrost zatrudnienia współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dzięki zakupowi nowoczesnego pieca piekarniczego, opalanego gazem ziemnym, wprowadzone zostaną na rynek nowe, innowacyjne asortymenty, a dzięki zakupowi instalacji fotowoltaicznej pozyskiwana będzie energia
elektryczna, konieczna do zasilania zespołu dotychczasowych maszyn i urządzeń piekarniczych oraz
zakupionych w projekcie. Przeprowadzenie projektu oznacza także zmniejszenie obciążenia (energochłonności) prowadzonej przez fundację „Starej Piekarni” i niewątpliwie ma pozytywny wpływ na środowisko. W projekcie powstaną regionalne, ekologiczne rodzaje pieczywa i ciast, stworzone na bazie starych przepisów z naszego regionu. Fundacja odpowiada na potrzeby rynku i realne możliwości zbytu oferowanych produktów, a prowadzona przez fundację działalność piekarnicza ma przede wszystkim zaspokoić potrzeby osób zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym. Połączenie lokalnych potrzeb, potencjału fundacji oraz zatrudnionych w projekcie pracowników daje dużą realność przetrwania przedsięwzięcia również po zakończeniu wsparcia.

Komentarze

Brak komentarzy

Powrót