Wsparcie psychologiczne


Wsparcie psychologiczne skierowane jest do pacjentów hospicjum domowego i ich opiekunów do których psycholog przyjeżdża na indywidualne spotkania.
W trakcie spotkań z psychologiem podopieczni Fundacji podejmują najtrudniejsze tematy związane z niekorzystnym rokowaniem często nieuleczalnych chorób i śmierci. Nasi psycholodzy świadczą również usługi w dziennych domach pobytu gdzie odbywają się spotkania grupowe oraz indywidulane. W razie potrzeb wsparcie psychologiczne zapewniamy również seniorom w ich miejscu zamieszkania.

Pomóż nam zapewnić potrzebującym wsparcie psychologiczne!

Podaruj seniorom wsparcie psychologiczne