1

Wstrzymanie naboru zgłoszeń do programu „Opieka wytchnieniowa”

Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń z dniem 22 kwietnia 2022 r. wstrzymujemy przyjmowanie wniosków do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2022, w ramach których rodziny i bliscy osób z niepełnosprawnościami mogą otrzymać wsparcie w postaci doraźnej czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobami z niepełnosprawnościami.

O ponownym rozpoczęciu przyjmowania wniosków poinformujemy w osobnym komunikacie.

Komentarze

Brak komentarzy

Powrót