1

DDP W RAKOWEJ – TRWAŁOŚĆ PROJEKTU

DDP W RAKOWEJ TRWAŁOŚĆ PROJEKTU

Informujemy, iż z dniem 30/09/2023r. zakończyła się realizacja projektu pn.

DZIENNY DOM POBYTUW RAKOWEJ”,

współfinansowanego ze środków

Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym zakończyła się możliwość finansowania ze środków projektu pobytu podopiecznych w ramach DDP. W okresie trwałości projektu, tj. przez 30 m-cy od zakończenia projektu., deklarujemy gotowość do wykonywania usług w DDP (przy założeniu zebrania odpowiedniej ilości osób chętnych) Z usług mogą korzystać osoby powyżej 60 roku życia z terenów gminy Tyrawa Wołoska i Olszanica województwa podkarpackiego potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożliwością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. W związku z brakiem możliwości zapewnienia na chwilę obecną finansowania wyżej wymienionych świadczeń ze środków zewnętrznych dla osób chętnych do skorzystania ze wsparcia od dnia 01.10.2023r. usługi świadczone będą odpłatnie.

Koszty rozkładają się następująco:
-koszt dziennego pobytu w DDP 209,00 przy liczbie uczestników 10 osób i przy minimalnym okresie pobytu 1 m-c
-koszt dziennego pobytu w DDP 150,00 przy liczbie uczestników 20 osób i przy minimalnym okresie pobytu 1 m-c

PONIŻEJ REGULAMIN ORGANIZACYJNY ORAZ DOKUMENTY JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ ABY UBIEGAC SIE O POBYT:

Regulamin organizacyjny w okresie trwałośći DDP w Rakowej

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny trwałosc

Załącznik nr 2 -Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do udziału w Projekcie w ramach trwałości

 

Komentarze

Brak komentarzy

Powrót