1

Program dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 

Nazwa programu: Program dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej

Nazwa projektu:  Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w Starej Piekarni Fundacji w Trosce o Życie poprzez zakup i montaż wentylacji wywiewno – nawiewnej, oświetlenia oraz wózka prowadzonego z napędem elektrycznym.

Dofinansowanie:  202 881,54 PLN

Całkowita wartość projektu:  255 660,63 PLN

Opis projektu: Celem głównym projektu była poprawa warunków pracy, bhp poprzez podjęcie działań inwestycyjnych i doradczych, polegających na wyposażeniu pomieszczeń produkcyjnych piekarni w wentylację nawiewno-wywiewną (ogólną i miejscową), wyposażeniu pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych w system oświetleniowy oraz wyposażeniu piekarni w wózek do przemieszczania palet i worków z mąką.

Poprzez realizację projektu znacznie spadło zapylenie (do dopuszczalnych norm NDS), poprawiły się oświetlenie i widoczność na stanowiskach pracy (w obsłudze różnych maszyn) do dopuszczalnych norm natężenia światła, zmniejszył się wysiłek energetyczny piekarzy. Zmniejszyły się narażenia piekarzy na zagrożenia, ryzyko zawodowe (ulegania różnym urazom i wypadkom), absencja tytułem chorób, a także wzrósł komfort i ergonomia wykonywanej pracy.

 

Data podpisania umowy:  styczeń 2024

 

Komentarze

Brak komentarzy

Powrót