W trosce o seniorów – zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w powiecie brzozowskim

Fundacja „W Trosce o Życie” w okresie od 01.10.2022 r. do 31.12.2023 r. realizuje projekt pn. „W trosce o seniorów – zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w powiecie brzozowskim”, numer projektu: RPPK.08.03.00-18-0062/22.

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

 

Wartość całkowita projektu wynosi: 850 200,00 zł.

Kwota dofinansowania projektu wynosi: 762 563,75 zł, z czego:

ze środków europejskich: 722 670,00 zł

z budżetu państwa: 39 893,75 zł.

 

Projekt skierowany jest do 50 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, osób starszych powyżej 60 roku życia zamieszkujących na terenie powiatu brzozowskiego. Świadczenie usług – usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych- w ramach projektu będzie się odbywać w miejscu zamieszkania uczestników projektu, czyli osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

 

Celem głównym projektu jest:

– zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w formie środowiskowych usług społecznych dla 50 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców powiatu brzozowskiego powyżej 60 r.ż (29 kobiet i 21 mężczyzn),

– wsparcie 20 opiekunów faktycznych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (12 kobiet i 8 mężczyzn), do 31.12.2023 r.

Ce zostanie osiągnięty poprzez realizację od 01.10.2022r. do 31.12.2023 r. celów szczegółowych projektu, tj.: ZWIĘKSZENIE dostępu do:

– usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla 50 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym 29 kobiet i 21 mężczyzn,

– szkoleń z opieki i pielęgnacji osób niesamodzielnych dla 20 opiekunów faktycznych, w tym 12 kobiet i 8 mężczyzn,

– wiedzy 20 rodzin/opiekunów na temat opieki i pielęgnacji nad osobami niesamodzielnymi, w tym 12 kobiet i 8 mężczyzn,

– wiedzy 20 rodzin/opiekunów na temat poruszania się po systemach wsparcia dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych, w tym 12 kobiet i 8 mężczyzn, oraz stworzenie 11 miejsc świadczenia usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych, jak również ZREALIZOWANIE:

 

-16058 godz. usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych,

-20 godz. poradnictwa socjalnego i 20 godz. poradnictwa psychologicznego dla opiekunów faktycznych,

-2 szkoleń z opieki i pielęgnacji osób niesamodzielnych.

 

Powrót